Jakie są dziecięce emocje?

1,2K views

Dziecięce emocje to temat, który po raz kolejny pojawia się na Uważniej. Można powiedzieć, że emocje są podstawowym elementem relacji m.in. pomiędzy rodzicami a dzieckiem. To dzięki nim zarówno rodzice, jak i dzieci są w stanie odczytać wszelkie informacje związane z własnymi pragnieniami oraz przekonaniami.

Dziecięce emocje

Emocje, czyli poruszenie z wewnątrz

Słowo emocje pochodzi od łacińskiego e movere, oznaczającego dosłownie poruszenie z wewnątrz. To dlatego emocje są interpretowane jako zmiana pochodząca z wnętrza człowieka. Wydaje mi się, że właśnie w tej interpretacji jest zawarta cała istota emocji.

Z ogólnie przyjętej definicji emocji wynika, że emocja jest skutkiem świadomego, bądź też nieświadomego wartościowania pewnego zdarzenia z codzienności przez człowieka dla jakiejś konkretnej, istotnej sprawy.

Emocje, a otoczenie dziecka

Każde dziecko poznaje emocje poprzez kontakt ze swoim otoczeniem. Dzięki bliskim relacjom pomiędzy rodzicami, a dzieckiem tworzą się więzi emocjonalne. To właśnie wszelkie doświadczenia emocjonalne są dla dziecka źródłem ogromnej wiedzy o tym, co w interakcji z rodzicami wywiera pozytywny lub negatywny wpływ.

Dziecko obserwując swoje najbliższe otoczenie, uczy się:

  • Nazywać swoje emocje.
  • Reakcji na konkretne emocje, np. radość – uśmiech na twarzy.
  • W jakich sytuacjach może się np. zezłościć lub zmartwić.
  • Jak radzić sobie z emocjami (zwłaszcza tymi negatywnymi).
  • Co czuć, gdy doświadcza konkretnych emocji.
  • Rozpoznawać emocje u innych na podstawie zachowań.

To wszystko wpływa na to, że dziecko potrafi nie tylko nazwać swoje emocje, ale także uczy się rozmawiania o nich. Umiejętność mówienia o własnych emocjach jest bardzo ważna w całym okresie życia każdego z nas. Doświadczanie emocji i obserwowanie ich u swoich bliskich daje możliwość dziecku uczenia się oraz przyjmowania odpowiednich postaw/zachowań – adekwatnych do sytuacji.

Jakie są dziecięce emocje?

Z emocjami u dzieci jest tak, że posiadają one sześć podstawowych cech. I gdyby tak przeanalizować zachowania dziecka pod wpływem emocji, to wiele z tych cech jest bardzo oczywistych. Wśród charakterystycznych cech dla dziecięcych emocji znajdują się: intensywność, częstotliwość, charakter przejściowy, zmienność, indywidualnością dziecka (każde dziecko jest inne) oraz uzewnętrznianiem swoich emocji w zachowaniu.

Emocje u każdego dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem. Ogromny wpływ na cały rozwój emocjonalny mają zarówno czynniki biologiczne, jak i środowiskowe. Na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka może wpływać spokojne życie rodzinne. Dziecko bardzo intensywnie przeżywa wszelkie nieporozumienia, sprzeczki oraz konflikty. Wszelkie takie sytuacje mogą spowodować, że rozwój emocjonalny zostanie zaburzony, a wraz z nim w przyszłości mogą wystąpić różnego rodzaju trudności wychowawcze.   


Wprowadzanie dziecka w świat emocji oraz wspieranie w całym procesie poznawania poszczególnych emocji jest bardzo istotne w całym procesie rozwoju. Doświadczanie trudnych emocji i umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami wywiera wpływ m.in. na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

UWAŻNIEJ.PL WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. KORZYSTAJĄC ZE STRONY WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW. AKCEPTUJ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ