Prawa rządzące emocjami

Kamila A. Paszelke | Uważniej.pl
948

Psycholog – Nico Frijda rozważając nad emocjami, stworzył nie tylko trzy definicje emocji. Opracował także prawa rządzące emocjami.


U ich podstaw znajdują się mechanizmy przyczynowo skutkowe. Prawa emocji, które stworzył N. Frijda są jednym z postulatów funkcjonalnej koncepcji emocji.  Głosi ona, że emocje traktowane są na podstawie funkcji jakie pełnią.

Istnieją dwa podstawowe aspekty emocji. Pierwszy: ocena zdarzeń jako istotnych lub nieistotnych/przyjemnych lub nieprzyjemnych. Drugi: wzbudzanie reakcji fizjologicznych, zachowań i różnego rodzaju przeżyć. W funkcjonalnym ujęciu, emocje wywoływane są przez zdarzenia, które bezpośrednio są powiązane z interesem człowieka: emocje pozytywne to te, które wspierają realizację danego celu, zaś negatywne je utrudniają.

prawa emocji

PRAWA EMOCJI NICO FRIJDY

PRAWO ZNACZENIA SYTUACYJNEGO

Pierwsza reguła związana jest ściśle ze znaczeniem sytuacji, która stanowi o tym, czy w ogóle jakaś emocja się pojawi, a jeżeli tak, to jaka. U źródła każdej emocji znajdują się zdarzenia zarówno nowe, jak i niespodziewane. Prawo to powstało na podstawie teorii emocji Richarda Lazarusa. 

PRAWO ZAANGAŻOWANIA

Kolejne prawo odnosi się do tego, że emocje są pewnego rodzaju odpowiedzią na te zdarzenia, które odgrywają istotną rolę dla danego człowieka, zaś cały ładunek emocjonalny opiera się na zaangażowaniu. 

PRAWO BEZPOŚREDNIO POSTRZEGANEJ RZECZYWISTOŚCI

Trzecia zasada związana jest z tym, że zdarzenia wywołujące pewne emocje w człowieku muszą być postrzegane jako rzeczywiste, zaś intensywność danej emocji odzwierciedla się bezpośrednio w stopniu poczucia rzeczywistości. 

PRAWO ZMIANY PRZYZWYCZAJENIA
I ODCZUWANIA PORÓWNAWCZEGO

To prawo związane jest z oceną zdarzenia, która zależy od warunków w jakich występuje dane zdarzenie. W ten sposób jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że zmiana jest większa niż dana osoba oczekiwała, tym emocja jest silniejsza. 

PRAWO HEDONISTYCZNEJ ASYMETRII

Według piątej reguły wszelkie pozytywne emocje w porównaniu z negatywnymi szybko zanikają (te negatywne utrzymują się długo). Mechanizm ten jest związany z tym, że każdy z nas szybko przyzwyczaja się do różnego rodzaju zdarzeń wywołujących pozytywne emocji, a do negatywnych nie przyzwyczaja się. 

PRAWO ZACHOWANIA EMOCJONALNEGO MOMENTU

Prawo to dotyczy trwałości śladów pamięciowych związanych z odczuwaniem emocji. Kolejne doświadczenia emocjonalne są tak samo mocne, jak w pierwotnej sytuacji, która je wywołała.

PRAWO ZAMKNIĘCIA SIĘ W SOBIE

Siódma reguła głosi, że dominujący stan emocjonalny posiada tendencję do podporządkowywania zarówno myśli, jak i działań człowieka, w wyniku którego, gotowość do działania spowodowana emocjami wybija się ponad inne działania i cele. 

PRAWO ZWAŻANIA NA KONSEKWENCJE

Ósma reguła  nawiązuje do tego, że reakcja emocjonalna zawiera w sobie również element kontrolny. Kontrola emocji dotyczy przewidywania negatywnych konsekwencji reakcji emocjonalnej. 

PRAWO MINIMALNEGO OBCIĄŻENIA

Prawo to dotyczy współdziałania procesów emocjonalnych oraz poznawczych, które mają prowadzić do odpowiedniej oceny sytuacji, gdy napięcie emocjonalne będzie jak najmniejsze. 

PRAWO MAKSYMALNEGO ZYSKU

Ostatnia reguła  związana jest z oceną sytuacji w celu uzyskania największego zysku emocjonalnego. 

2 komentarze

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

UWAŻNIEJ.PL WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. KORZYSTAJĄC ZE STRONY WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW. AKCEPTUJ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ