Czego unikać w rozmowie z drugą osobą? O stylach w komunikowaniu się.

1,6K views

Niezależnie od jakichkolwiek czynników: np. miejsca zamieszkania, przekonań, statusu społecznego – ludzie od zawsze komunikowali się między sobą. To dlatego cały ten proces jest czymś bardzo naturalnym oraz ponadkulturowym dla całego społeczeństwa.


Z komunikacją międzyludzką jest tak, że wykształcają się pewnego rodzaju wzorce komunikowania się z drugą osobą. A wszystko oczywiście za sprawą indywidualnych cech danej osoby oraz wszelkich uwarunkowań społeczno-kulturowych, które każdy wynosi ze swojego rodzinnego domu oraz otoczenia w jakim funkcjonuje na co dzień.

Czym jest komunikacja?


Oczywiście mogłabym przytoczyć niejedną, mniej lub bardziej skomplikowaną definicję komunikacji, jednak czy w tym oto miejscu jest to naprawdę konieczne? Wydaje mi się, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to bardzo złożony proces skoncentrowany na przekazywaniu drugiej osobie różnych informacji, emocji, itp.

Z komunikacją w relacjach partnerskich/rodzinnych jest tak, że pewne schematy komunikacji przekazywane są z pokolenia na pokolenie. A wszystko za sprawą wzorców komunikowania się, które każdy wynosi ze swojego domu rodzinnego poprzez obserwację bliskich. Jednak nie jest to żadna reguła, że zawsze powielamy zakorzenione schematy.

Nie mniej jednak w przypadku komunikacji pomiędzy partnerami wyróżnia się dwa podstawowe style: styl partnerski oraz styl niepartnerski. Obydwa style już po samej nazwie wskazują, do jakiego należałoby dążyć, a nad którym popracować, aby relacje były po prostu dobre.


Komunikacja w małżeństwie


Czym różni się styl partnerski od stylu niepartnerskiego?


Styl partnerski,
czyli każdy jest sobie równy

Główną ideą jaka towarzyszy stylowi partnerskiemu w komunikowaniu się głosi, że osoba prowadząca rozmowę wychodzi z założenia, że zarówno jej pragnienia jak i oczekiwania są tak samo ważne jak pragnienia i oczekiwania rozmówcy. Najprościej mówiąc – każdy jest sobie równy.

Wśród charakterystycznych zachowań dla stylu partnerskiego można wymienić:

 • równe traktowanie drugiej osoby i nie narzucanie rozmówcy swoich poglądów oraz przekonań,
 • nie ocenianie drugiej osoby,
 • nie podporządkowywanie swoich poglądów oraz postępowania pod oczekiwania drugiej osoby,
 • zadbanie o wzajemne zrozumienie w rozmowie.


To właśnie tego typu zachowania wywierają istotny wpływ na poziom jakości życia partnerskiego/rodzinnego. Partnerski styl komunikowania się sprzyja mówieniu o swoich własnych przeżyciach i emocjach, ujawnianiu własnego „ja”, udzielaniu informacji zwrotnej, a co za tym idzie sprzyja także stabilności i integracji.


Styl niepartnerski,
czyli jedno jest lepsze od drugiego


Styl niepartnerski może przyjąć charakter egocentryczy lub alocentryczny.
Styl egocentryczny jest wtedy, gdy osoba prowadząca rozmowę koncentruje się tylko i wyłączenie na swoich celach oraz oczekiwaniach. Postępując w ten sposób nie bierze pod uwagę poglądów oraz przekonań swojego rozmówcy.
Natomiast styl alocentryczny polega na tym, że jeden z rozmówców rezygnuje ze swoich własnych przekonań i oczekiwań na rzecz tego. A wszystko po to, aby dostosować się do oczekiwań i celów drugiej osoby.

Charakterystyczne zachowania

Wśród charakterystycznych zachowań dla stylu egocentrycznego można wymienić m.in.:

 • ignorowanie rozmówcy,
 • rozpoczynanie i kończenie rozmowy w wybranym przez siebie momencie,
 • narzucanie tematu rozmowy,
 • przerywanie wypowiedzi rozmówcy,
 • niesłuchanie i niedbanie o zrozumienie wypowiedzi,
 • kierowanie w kierunku drugiej osoby nakazów, zakazów lub żądań.


Natomiast w przypadku stylu alocentrycznego, można zaobserwować takie zachowania jak:

 • godzenie się na to, aby rozmówca słuchał nas nie uważnie,
 • uleganie różnego rodzaju wpływom, radom, zakazom wbrew własnej woli,
 • nie wyrażanie sprzeciwu wtedy, kiedy rozmówca przerwie naszą wypowiedź.

Niepartnerski styl komunikowania się nie sprzyja całemu procesowi nawiązywania głębokiej więzi, stabilności oraz integracji wspólnego życia.

____


Sądzę, że podstawą do dobrej komunikacji jest uważna rozmowa, w której rozmówcy otwierają się na drugiego człowieka i słuchają. Każdy powinien zostać wysłuchany, mówić o swoich emocjach i wyrażać własne zdanie. I umówmy się – każdy z nas jest człowiekiem i nie ma czegoś takiego, że ktoś tylko komunikuje się w sposób partnerski lub niepartnerski. Komunikacja międzyludzka to skomplikowany proces, do którego dochodzą różne emocje, sytuacje i postrzeganie pewnych spraw.
Poprawna komunikacja jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na wzajemne relacje. W dobrej i pozytywnej komunikacji nie ma oceniania drugiej osoby, osądzania jej czynów, a tym bardziej krytykowania różnych zachowań. Dobrze jest dołożyć starań, aby zadbać o relacje z bliskimi osobami i zwrócić szczególną uwagę na to, aby obydwie strony czuły się komfortowo w trakcie rozmowy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

UWAŻNIEJ.PL WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. KORZYSTAJĄC ZE STRONY WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW. AKCEPTUJ DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ