Od samego początku Uważniej.pl miało być miejscem inspirującym innych do uważnego życia. Skoncentrowanego na rodzinie, rozwoju i uważnym postrzeganiu otoczenia. Uważne życie to także bycie czujnym na krzywdę drugiego człowieka, dostrzeganie sytuacji, gdy komuś dzieje się coś złego i reagowanie kiedy ktoś staje się ofiarą przemocy.

przemoc: nie odwracajmy oczu

PRZEMOC

Niestety pomimo tego, że o przemocy w rodzinie mówi się coraz częściej – przez co wrażliwość osób na istniejący problem powinna być większa, to nie oznacza jednocześnie, że problem przemocy zanika.

Przemoc po prostu jest. Istnieje i pojawia się w domach wielu rodzin, czego dowodem są istniejące statystyki policyjne. Jednak to są tylko te zdarzenia, które zostały zgłoszone. Za tymi liczbami kryją się ludzkie tragedie: ból, strach i poniżenie.

ROK OGÓLNA LICZBA OFIAR  KOBIETY MĘŻCZYŹNI OSOBY MAŁOLETNIE
2016 91 789 66 789 10 636 14 233
2015 97 501 69 376 10 733 11 491
2014 105 332 72 786 11 491 2 1055
2013 86 797 58 310 9 233 19 254
2012 76 993 50 241 7 580 19 172

Nie wszystkie zdarzenia przemocy w rodzinie zostają zgłoszone na Policję. Jest wiele rodzin, w których choć stosowanie przemocy jest wpisane w codzienną rutynę nie zostaje gdziekolwiek zgłoszone. Jest przemilczane, a za ścianami domów i mieszkań rozgrywają się ludzkie tragedie. 

Przemoc w rodzinie, nie ogranicza się tylko do przemocy fizycznej. Istnieją jeszcze inne rodzaje przemocy, gdzie ofiarami stają się kobiety, mężczyźni lub dzieci. Mowa tutaj o przemocy psychicznej, seksualnej i ekonomiczno-finansowej. Niezależnie od tego, jakiej przemocy doświadcza ofiara wpływa to kształtowanie się jej osobowości, światopoglądu oraz systemu wartości.

NIE ODWRACAJMY WZROKU

Dobrze jest być uważnym, i dostrzegać, gdy tuż obok nas drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda. W ostatnich dniach głośno było o dwóch sprawach, gdzie ofiarami brutalnej i drastycznej przemocy było łącznie troje dzieci. Dzieci jako ofiary przemocy są najbardziej bezbronne i często nie są w stanie nic zrobić, aby sobie pomóc.

Dlatego… bądźcie czujni na to, co dzieje się  wokół Was i reagujcie. Dzięki temu można zapobiec różnego rodzaju tragediom jakie dotykają ofiary przemocy – zwłaszcza te najmłodsze i najbardziej bezbronne.  Wiem, że temat przemocy jest bardzo trudny, ale nie odwracajmy wzroku i bądźmy czujni. Pomóżmy, jeśli tylko możemy.

Kamila A. Paszelke | Uważniej.pl

Jestem psychologiem starającym się żyć uważniej. Staram się w przystępny i lekki sposób pisać o rozwoju dziecka, relacjach w rodzinie oraz uważnym życiu. Zdarza mi się poruszać trudne tematy, wzbudzające najróżniejsze emocje - ale nie przechodzę obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy.

Similar Posts