Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, jednak istnieje przybliżony czas pojawienia się zmian rozwojowych, do których rodzice mogą się odnieść, aby monitorować rozwój swojego dziecka. Przychodzi odpowiedni czas na to, kiedy dziecko zaczyna siedzieć, stawiać pierwsze kroki i wypowiadać pierwsze zdania. Dziś chciałabym napisać o kamieniach milowych rozwoju ruchowego.

Kamienie milowe rozwoju ruchowego to nic innego jak czas pojawienia się poszczególnych umiejętności u dziecka związanych z dążeniem do samodzielnego chodzenia. Warto pamiętać jednak o tym, że duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka wywierają warunki, tryb oraz jakość życia.

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU RUCHOWEGO

Można wyróżnić 10 kamieni milowych rozwoju ruchowego, czyli dziewięć umiejętności ruchowych, które dziecko powinno osiągnąć w przeciągu pierwszych, kilkunastu miesięcy życia. 

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU RUCHOWEGO

0 miesięcy Dziecko jest w pozycji embrionalnej.
2 miesiące Dziecko unosi klatkę piersiową.
3 miesiące Dziecko potrafi wyciągać i opuszczać rączki.
5 miesięcy Potrafi siedzieć na kolanach i chwytać przedmioty.
7 miesięcy Dziecko siedzi samodzielnie.
9 miesięcy Potrafi stać samodzielnie przy meblach.
10 miesięcy Dziecko potrafi raczkować.
13 miesięcy Zdobywa umiejętność wspinania się po schodach.
14 miesięcy Potrafi samodzielnie stać.
15 miesięcy Zaczyna samodzielnie chodzić.

CZASOWE ODCHYLENIA

Pojawiają się odchylenia od momentu, kiedy dziecko opanuje daną umiejętność. O ile nieznaczne odchylenie pojawia się dość często i nie powinno niepokoić rodziców – to w sytuacji, kiedy moment opanowania poszczególnych umiejętności ulega znacznemu wydłużeniu, warto udać się do specjalisty lub lekarza rodzinnego. 

Kroki milowe rozwoju ruchowego nie są sztywne, gdyż każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Może zdarzyć się tak, że niektóre umiejętności związane z poruszaniem się zostaną opanowane nieco wcześniej, a inne nieco później. Warto pamiętać o tym, że niewielkie odchylenia są czymś normalnym, i nie powinno to wywoływać niepokoju u rodziców. Wspomniane kamienie milowe rozwoju ruchowego to orientacyjny czas w życiu dziecka, kiedy powinny się pojawić poszczególne zmiany w rozwoju.


Dobrze jest być świadomym rodzicem. Z uwagą obserwować rozwój dziecka. Wiedzieć, kiedy powinny pojawiać się poszczególne zmiany. Być czujnym i uważnym.

A Twoje dziecko ile miało miesięcy jak zaczęło samodzielnie chodzić?

, , ,
Kamila A. Paszelke | Uważniej.pl

Jestem psychologiem starającym się żyć uważniej. Staram się w przystępny i lekki sposób pisać o rozwoju dziecka, relacjach w rodzinie oraz uważnym życiu. Zdarza mi się poruszać trudne tematy, wzbudzające najróżniejsze emocje - ale nie przechodzę obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy.

Similar Posts